Windykacja

odszkodowania Poznań zdarzenie big 3

 • Postępowanie polubowne

Ma ono na celu nakłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty powstałego zadłużenia. W ramach postępowania polubownego współpracujemy z dłużnikiem w celu osiągnięcia porozumienia, które pozwoli mu na spłatę swego długu i jednocześnie sprawne zaspokojenie roszczenia wierzyciela.


 • Postępowanie sądowe

W przypadku gdy przeprowadzone postępowanie polubowne okaże się bezskuteczne, sprawę kierujemy na drogę sądową. Postępowanie to jest prowadzone i nadzorowane przez dział prawny, który tworzą prawnicy – specjaliści z wielu branż. Końcowym efektem przedmiotowego postępowania jest uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko dłużnikowi, co umożliwia nam dalsze prowadzenie sprawy w imieniu Klienta.


 • Postępowanie polubowne – przedegzekucyjne

W tym przypadku dajemy dłużnikowi ostatnią szansę na dobrowolne spełnienie świadczenia na rzecz Klienta. Pozwala to Klientowi na uniknięcie dalszego przewlekania postępowania przez dłużnika i zapewnić może systematyczną spłatę długu przez dłużnika.


 • Postępowanie egzekucyjne

Na tym etapie sprawę przekazujemy do właściwego Komornika Sądowego i czuwamy nad prawidłową realizacją postępowania egzekucyjnego. Podobnie jak na etapie postępowania sądowego nasz dział prawny dba o interes Klienta, reprezentuje Go w toku postępowania, natomiast nasi pracownicy nadzorują pracę kancelarii komorniczej i aktywnie współdziałają wraz z Komornikiem w celu ustalenia majątku dłużnika.

Rozwody Poznań

odszkodowania Poznań zdarzenie big 2

Sprawy rozwodowe i o separację

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia szeroko pojętych spraw rozwodowych, zarówno na etapie postępowania mediacyjnego, jak również w postępowaniu sądowym. Specjalizujemy się w sprawach dotyczących uznawania rozwodowych orzeczeń zagranicznych wydanych zarówno na terenie Unii Europejskiej jak i poza państwami członkowskimi.

 • Oferujemy pomoc specjalistów, którzy dysponują doświadczeniem w prowadzeniu spraw o rozwód i o separację.
 • Pomagamy również w prowadzeniu spraw związanych z rozwodem, tj. kwestie władzy rodzicielskiej, podział majątku, alimenty.
 • Współpracujemy z renomowanym biurem detektywistycznym z Poznania. Pomoc detektywa ułatwia zgromadzenie materiału dowodowego w Państwa sprawie.
 • Na pierwszym miejscu stawiamy komfort i poczucie bezpieczeństwa naszych klientów, mając przede wszystkim na uwadze, że sprawy o rozwód i o separację, a także związane z nimi inne postępowania, wiążą się z dużymi emocjami.

Sprawy administracyjne

Chętnie pomożemy Państwu także w procedurze administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska oraz w uporządkowaniu wszelkich spraw związanych z aktami stanu cywilnego (sprostowanie, uzupełnienie, wystąpienie z wnioskiem o wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie stanu cywilnego).

Odszkodowania Poznań

odszkodowania Poznań zdarzenie big 1
Informacje


 • Wiodącym przedmiotem naszej działalności jest pomoc prawna w uzyskaniu odszkodowania i zadośćuczynienia.
 • Udzielamy bezpłatnej konsultacji w celu rozważenia zasadności Państwa roszczenia.
 • Zespół prawników zapewnia kompleksową obsługę Państwa sprawy. W postępowaniu likwidacyjnym uwzględniamy także odzyskanie kosztów leczenia, utraconych zarobków, rehabilitacji i wszelkie inne roszczenia wynikające z okoliczności danej sprawy.
 • Państwa sprawę traktujemy indywidualnie, zapewniając pomoc prawną na każdym etapie postępowania.
 • Nie pobieramy opłat wstępnych. Działamy na terenie całej Polski.

odszkodowania Poznań podgląd